Quyết định về việc Ban hành Quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán tại Trường Trung cấp Thanh Bình

Ngày đăng: 14/06/2023 52 lượt xem
Danh sách file (1 hồ sơ)
  • Tải vềQD_BAN_HANH_QC_KIEM_TRA_TAI_CHINH_2023_bf2d9.pdf
Mô tả:

Quyết định về việc Ban hành Quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán  tại Trường Trung cấp Thanh Bình

Thông báo
Liên kết