Quyết định Về việc ban hành Chương trình đào tạo Trình độ Trung cấp; ngành, nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Ngày đăng: 22/01/2024 10 lượt xem
Danh sách file (2 hồ sơ)
  • Tải vềQD__BAN_HANH_CT_DAO_TAO_KTSCMT_2023_c8e5e.pdf
  • Tải vềCHUONG_TRINH_DAO_TAO_KTSCMT_2023_a76bb.pdf
Mô tả:

Quyết định Về việc ban hành Chương trình đào tạo  Trình độ Trung cấp; ngành, nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Thông báo
Liên kết