SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP THANH BÌNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:       /TB-TTCTB

 

Thanh Bình, ngày       tháng  3  năm 2023

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh trình độ Trung cấp - Khóa 07 năm 2023

 

Căn cứ Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, đào tạo nghề phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023;

Trường Trung cấp Thanh Bình thông báo tuyển sinh trình độ trung cấp - Khóa 07 năm 2023 với nội dung như sau:

I. TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

 1. Đối tượng tuyển sinh
 • Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.
 • Có đủ sức khỏe để học tập, không vi phạm pháp luật
 1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
 2. Thời gian  học: 02 năm
 3. Các ngành, nghề tuyển sinh

 

TT

Ngành, nghề tuyển sinh

Mã ngành, nghề

Ghi chú

1

Điện công nghiệp

5520227

 

2

Kỹ thuật máy lạnh  và điều hòa không khí

5520205

 

3

Công nghệ ô tô

5510216

 

4

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

5480102

 

5

Tin học văn phòng

5480203

 

6

Chế biến thực phẩm

5540104

 

7

Chế biến và bảo quản thủy sản

5620302

 

8

Kế toán doanh nghiệp

5340302

Chỉ tuyển sinh học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên

9

Tiếng Nhật

5220212

 1. Thời gian tuyển sinh
 • Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/12/2023.
 • Thời gian xét tuyển: Nếu nghề nào đủ số lượng sẽ tổ chức xét tuyển và thông báo nhập học ngay theo quy định.
 1. Chế độ
 • Được xét miễn, giảm học phí theo quy định.
 • Được Trường xác nhận để xét vay vốn học tập theo quy định.
 • Học sinh có kết quả học tập và rèn luyện đạt loại khá, giỏi, xuất sắc cuối mỗi học kỳ được trường xem xét cấp học bổng khuyến khích học tập.
 • Được xét đăng ký ở ký túc xá nếu học sinh có nhu cầu.
 1. Quyền lợi
 • Sau khi tốt nghiệp học sinh được cấp bằng tốt nghệp trình độ Trung cấp; được tư vấn, giới thiệu việc làm phù hợp với ngành, nghề đã học.
 • Được liên thông lên cao đẳng, đại học theo quy định.

II. NHẬN VÀ NỘP HỒ SƠ

Phòng Đào tạo – Công tác học sinh Trường Trung cấp Thanh Bình, Đường Võ Văn Kiệt, Khóm Tân Đông B, TT. Thanh Bình, Thanh Bình, Đồng Tháp.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo – Công tác học sinh Trường Trung cấp Thanh Bình.

Điện thoại: 02773. 835 402 hoặc Website http://ttcnthanhbinhdt.edu.vn.

Trên đây là Thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp - Khóa 07 năm 2023 của Trường trung cấp Thanh Bình./.

 

Nơi nhận:

- Sở Lao động -TB&XH Đồng Tháp; (b/c)

- UBND các xã, thị trấn huyện Thanh Bình;

- UBND các xã, thị trấn huyện Tam Nông;

- Các Ban ngành, Đoàn thể huyện Thanh Bình;

- Các Ban ngành, Đoàn thể huyện Tam Nông;

- Các Trường THCS, THPT huyện Thanh Bình;

- Các Trường THCS, THPT huyện Tam Nông;

- Đài Truyền Thanh huyện Thanh Bình;

- Đài Truyền Thanh huyện Tam Nông;

- Lưu: VT, ĐT-CTHS.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hùng Việt

MẨU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN: Bấm vào đây

MẨU ĐĂNG KÝ ONLINE: Bấm vào đây

 

 

Thông báo
Liên kết