Trường Trung cấp Thanh Bình tiền thân là Trường Trung cấp nghề Thanh Bình được thành lập năm 2011 đến năm 2014 đổi tên thành Trường TCN-GDTX Thanh Bình theo quyết định số 32/QĐ -UBND-TL ngày 11 tháng 03 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp, đến tháng 07/2017 chính thức đổi tên thành Trường Trung cấp Thanh Bình theo Quyết định Quyết định số 52/QĐ-UBND-TL ngày 10/5/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thí điểm chuyển nhiệm vụ giáo dục thường xuyên về ngành Giáo dục và Đào tạo; đổi tên các trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên và Trường Trung cấp nghề - Giáo dục thường xuyên.

       Hiện nay, Trường đã di dời vào cơ sở mới (Đường Võ Văn Kiệt, khóm Tân Đông B, Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp).

 

Thông báo
Liên kết