1. Hiệu trưởng: NGUYỄN HÙNG VIỆT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chính trị

Số điện thoại: 0277 3833579

Email: nhviet.tamnong@gmail.com

2. Phó Hiệu trưởng: TRẦN THỊ HỒNG


 

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh/ĐH Kế toán/ThS. Quản lý giáo dục

Số điện thoại: 0277 3835402

Email: pinkcat375@gmail.com

3. Phó Hiệu trưởng: PHẠM HOÀNG CẢNH EM

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luận

Số điện thoại: 0277 3835401

Email: phcanhem@gmail.com

Thông báo
Liên kết