Hội nghị viên chức và người lao động Trường Trung cấp Thanh Bình năm 2020

Ngày 28/12/2020 Trường Trung cấp Thanh Bình tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2020

Ngày 28/12/2020 Trường Trung cấp Thanh Bình tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2020.

Thông báo
Liên kết