Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021, Trường Trung cấp Thanh Bình

Ngày 29/01/2021, Trường Trung cấp Thanh Bình tổ chức lễ khai giảng năm học 2020 – 2021 và bế giảng phát bằng tốt nghiệp các lớp trung cấp khóa 2, niên khóa 2018 – 2020

Thông báo
Liên kết