Thông tin ngành, nghề tuyển sinh năm 2021

THÔNG TIN NGÀNH, NGHỀ TUYỂN SINH NĂM 2021

THÔNG TIN NGÀNH, NGHỀ TUYỂN SINH NĂM 2021

  1.  Điện công nghiệp
  2.  Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
  3. Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
  4. Tin học văn phòng
  5. Chế biến thực phẩm
  6. Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
  7. Tiếng Nhật
Thông báo
Liên kết