Quyết định Về việc ban hành Chương trình đào tạo Trình độ Trung cấp; ngành, nghề: Chế biến và bảo quản thủy sản

Ngày đăng: 22/01/2024 15 lượt xem
Danh sách file (2 hồ sơ)
  • Tải vềQD__BAN_HANH_CT_DAO_TAO_CBTS_2023_2648f.pdf
  • Tải vềCHUONG_TRINH_DAO_TAO_CBTS_2023_f12a4.pdf
Mô tả:

Quyết định Về việc ban hành Chương trình đào tạo  Trình độ Trung cấp; ngành, nghề: Chế biến và bảo quản thủy sản

Thông báo
Liên kết